Porady prawne - stwierdzenie nieważności małżeństwa

Przedział wiekowy pow. 18
Limit miejsc 100
Forma konsultacje
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Istnieje wiele podstaw rozpoczęcia procesu małżeńskiego przed sądem kościelnym. Proponowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UWM konsultacje skierowane są do osób, które zawierały ślub kościelny, a obecnie żyją w związku cywilnym z inną osobą. Rozmowa (ok. 1 godz.) ze specjalistą prawa kanonicznego pozwoli ustalić z jakiego tytułu można wnieść skargę powodową o nieważność małżeństwa, jak prawidłowo napisać taką skargę oraz jakie środki dowodowe należy zgromadzić.

Telefoniczne porady prawne w ramach 18 Dni Nauki i Sztuki UWM udzielane będą przez: dr Justynę Krzywkowską w dniach: 23-25.09.2020r. godz. 8.00 - 9.00, tel. 784 548 237, dr Krystynę Ziółkowską w dniu 23.09.2020r., godz. 9.00-10.00, tel. 784 548 237 .

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz

  • 23 września

  • 24 września

  • 25 września

    • 08:00 - 08:45
      brak miejsc