Centre czy center? Chips czy french fries? I’ve got czy I have? Which English is correct?

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Podczas naszego warsztatu pokażemy, na czym polegają podstawowe różnice pomiędzy dwoma wariantami języka angielskiego – brytyjskim i amerykańskim. Odkryjemy szczegóły leksyki, pisowni, gramatyki i wymowy charakteryzujące obie odmiany angielszczyzny. Zdobytej podczas warsztatów wiedzy użyjesz natychmiast podczas przygotowanych przez nas aktywności i zdecydujesz, które oblicze języka angielskiego podoba ci się bardziej.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 20

Terminarz