Metale ciężkie w łańcuchu troficznym ekosystemu wodnego i techniki ich oznaczania

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 100
Forma prezentacja, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Każdy żywy organizm ma swoje miejsce w łańcuchu żywieniowym na końcu, którego stoi człowiek. W ekosystemach wodnych łańcuch troficzny tworzą producenci (głównie fitoplankton) oraz konsumenci I, II i III rzędu. Metale ciężkie krążąc w środowisku wodnym posiadają zdolność kumulowania się w różnych narządach i tkankach organizmów żywych, w tym ryb. Stąd też organizmy te mogą stać się dobrymi bioindykatorami skażenia środowiska tymi pierwiastkami. Do ich określenia potrzebne są odpowiednie metody oznaczania. Miedź, cynk, żelazo i mangan, zaliczane do mikroelementów, oznaczamy metodą spektrometrii absorpcji atomowej (wersja płomieniowa). W przypadku ołowiu i kadmu stosuje się metodę spektrometrii absorpcji atomowej (wersja bezpłomieniowa). Arsen i selen możemy oznaczać techniką generacji wodorków,, zaś do oznaczania rtęci, ze względu na jej właściwości, stosuje się technikę zimnych par CV AAS lub oznaczanie w analizatorze rtęci AMA-254 i DMA-80.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz