Nie tylko Paweł Tretiakow. Rosyjscy mecenasi sztuki

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma prezentacja, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

W połowie XIX wieku w Rosji doszło do powstania niezwykłych kolekcji sztuki. Siergiej Szczukin i Iwan Morozow którzy należeli do najwybitniejszych kolekcjonerów w Europie przełomu wieków XIX i XX, znaczą część swoich majątków poświęcili na zgromadzenie unikalnych zbiorów sztuki. W proponowanym wystąpieniu zastanowimy się, co ich do tego skłoniło, jaką misję przed sobą stawiali i jakie dzieła sprowadzili do Rosji. Będzie to opowieść o rosyjskich przemysłowcach, którzy pałali tak ogromną miłością do sztuki, że z prywatnych pieniędzy stworzyli potężne kolekcje na skalę światową. Siergiej Szczukin dorobił się na handlu tkaninami, Iwan Morozow - był właścicielem zakładów tekstylnych. Lubili i cenili różnych malarzy, ale jednocześnie konkurowali ze sobą i dzięki tej właśnie konkurencji sztuka europejska znalazła się w rosyjskich kolekcjach.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz