Efektowna chemia i fizyka gazów

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 9
Forma pokaz, warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Warsztaty połączone z pokazem eksperymentów przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży szkół średnich o profilach ścisłych i przyrodniczych. Impreza jest zaawansowaną wersją pokazów pt. „W świecie niezwykłych gazów: superciężkich, lekkich, zimnych i kolorowych”, które od wielu lat cieszą się niegasnącym powodzeniem. Wykonywać będziemy doświadczenia ze stałym ditlenkiem węgla (suchym lodem), ciekłym azotem, ciekłym tlenem, barwnymi gazami (m.in. NO2, I2) oraz bardzo rzadko stosowanym – heksafluorkiem siarki (SF6). Z tym ostatnim gazem można wykonać spektakularne doświadczenia, ze względu na jego bardzo dużą gęstość, a jednocześnie małą szkodliwość dla człowieka. Uczniowie wykonywać będą eksperymenty i obserwować zjawiska fizyczne, ale przede wszystkim chemiczne, w tym np. reakcje kilku gazów (HCl + NH3 oraz mniej znaną NO2 + NH3) oraz reakcje gazów i cieczy.

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Chemii, ul. Prawocheńskiego 17, sala 102T

Terminarz

 • 24 września

  • 09:00 - 10:30
   brak miejsc
  • 11:30 - 13:00
   brak miejsc