Od Chleba Pielgrzyma po bułki z burakiem

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 15
Forma pokaz, warsztaty, wycieczka
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Zapraszamy na warsztaty   z historii gospodarczego dziedzictwa Warmii w dniach 23-25 09.2020.W ich ramach poznamy  rozwój piekarstwa na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnienie  tradycji kulinarnych na  Warmii.   Uczestnicy zwiedzą  zautomatyzowany,  nowoczesny zakład produkcyjny Piekarni Tyrolska w Barczewie. Poznają proces technologiczny produkcji Warmińskiego Chleba Pielgrzyma  i innych produktów. Wcielą się także w rolę "food taster-ów" (degustatorów) nowych produktów piekarni.Prezentacja odbędzie się w ramach ramach projektu dofinansowanego  z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnej grupy pieczywa Piekarni Tyrolska”.

Lokalizacja Piekarnia Tyrolska, ul. Warmińska 7, Barczewo

Terminarz