Kiedy grupa staje się zespołem – czyli sztuka efektywnej współpracy

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 30
Forma warsztaty

Grupa osób pracujących razem nie zawsze jest zespołem. Praca zespołowa jest sztuką, dlatego tak ważne jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji w tym zakresie, a w szczególności takich jej elementów jak: otwartość na pomysły i punkt widzenia innych, dzielenie się wiedzą i informacjami oraz nacisk na współpracę. Podczas warsztatów: - poznasz specyfikę działania zespołowego, - zrozumiesz, co czyni grupę ludzi czymś więcej niż suma jednostek, - dowiesz się, jakimi cechami charakteryzują się zespoły o wysokiej efektywności, - będziesz miał/a okazję doskonalenia kluczowej dla sprawnego funkcjonowania zespołu umiejętności skutecznego porozumiewania się.

Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych, Dziekanat, ul. Oczapowskiego 4, sala 20

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00