Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 50
Forma wykład

W wyniku oczyszczania ścieków zmieniają się nie tylko ich cechy fizyko-chemiczne, ale także zmienia się skład mikrobioty z typowej dla pochodzenia kałowego w ściekach surowych do zbliżonej dla wód naturalnych w ściekach oczyszczonych. Mimo to odpływ, z nawet dobrze pracującej oczyszczalni może nadal zawierać chorobotwórcze drobnoustroje. Z tego względu ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych powinny być kontrolowane pod względem bakteriologicznym. Pozostaje też otwarte pytanie, czy odpływy powinny być dezynfekowane?

Lokalizacja Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, ul. Prawocheńskiego 1, sala 1

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00