Gute Reise! – podróże małe i duże.

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 26
Forma warsztaty

Warsztaty adresowane są do dzieci umiejących czytać. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z nazwami środków lokomocji w języku niemiecki, poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych krajów niemieckojęzycznych oraz wzbudzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego poprzez podróże. Planowane formy pracy: edukacyjne zabawy językowe i plastyczne - rysowanie, kolorowanie, rozwiązywanie zadań; tworzenie gier, komiksów lub plakatów , konkurs z nagrodami (quiz), słodki poczęstunek.

Lokalizacja Studium Języków Obcych UWM, ul. Obrońców Tobruku 3, s. 108

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00