Metody spektroskopowe wykorzystywane do oznaczania metali ciężkich (Hg, Pb, Cd i As) w żywności.

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 12
Forma pokaz, prezentacja

Metale ciężkie posiadają zdolność do kumulowania się w różnych narządach i tkankach organizmów żywych, w tym człowieka. Przekroczenie tolerowanych poziomów, ustalonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzi do zaburzeń układów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg funkcji życiowych. Stąd też do ich oznaczenia potrzebne są odpowiednie metody przygotowania prób jak i oznaczania ilościowego. Do oznaczania ołowiu i kadmu stosuje metodę spektrometrii absorpcji atomowej (wersja bezpłomieniowa). Do oznaczania rtęci, ze względu na jej właściwości, stosuje się technikę zimnych par CV AAS lub oznaczanie w analizatorze rtęci AMA-254 i DMA-80. Arsen oznaczamy techniką generacji wodorków, zaliczaną również do metod AAS.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sala 304

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00