Separuje związki, ale łączy ludzi – rzecz o chromatografii

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 12
Forma pokaz, wykład

Chromatografia to technika, której rozwój oraz uniwersalność pozwalają przewidywać, że będzie ona stanowić w przyszłości istotne narzędzie do badań, czy produkcji nowych i ważnych substancji dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Pozwala ona separować składniki mieszanin, różniące się od siebie wzajemnie pod względem właściwości fizykochemicznych, jak lotność, rozpuszczalność w wodzie, lub alkoholach, wielkość i budowa przestrzenna cząsteczki, kwasowość. Zastosowanie przy tym różnych faz ruchomych i stacjonarnych, oraz odmiennych, co do fizykochemicznej natury oddziaływań powodujących rozdział chromatograficzny, skutkowało powstawaniem wielu różnych technik chromatograficznych. Do przeprowadzenia analizy metodą chromatograficzną nie jest konieczna specjalistyczna aparatura, a osiągnięte wyniki zaskoczą wielu eksperymentatorów. Uczestnicy pokazu zapoznają się z „chromatograficznym obiegiem” chromatografu gazowego i cieczowego, jak również będą świadkami kilku małych eksperymentów z wykorzystaniem tych technik. ZAPRASZAMY!

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności , ul. Heweliusza 6, sala 202/203 oraz 309

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00