Ekonomia na chłopski rozum

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 30
Forma warsztaty

Głównym celem warsztatów jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Podczas warsztatów wykorzystana będzie gra planszowa Chłopska Szkoła Biznesu. Jest ona prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak prawo popytu i podaży, główne zasady efektywnej negocjacji oraz wiele innych prawideł rynkowych. Gra jest pożytecznym narzędziem do wprowadzenia podstawowych pojęć ekonomicznych oraz kreuje postawy przedsiębiorcze graczy. Nagrodami dla zwycięzców gry byłyby rękodzieła wykonane przez uczniów ZPE w Olsztynie.

Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Prawocheńskiego 19, sala 8

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00