Czy najwyższa cena oznacza najwyższy zysk?

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 24
Forma warsztaty

Warsztaty skierowane są do uczniów w wieku 13 - 18 lat. Celem jest zapoznanie uczestników z prawami rządzącymi gospodarką rynkową, podstawowymi elementami rynku: popytem, podażą i ceną. Warsztaty są próbą odpowiedzi na pytanie czy najwyższa cena jest gwarancją najwyższego zysku? Uczestnicy zdobędą doświadczenia związane z różnymi stylami negocjacyjnymi, wynikami negocjacji i towarzyszącymi im emocjom.

Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Prawocheńskiego 19, sala 8

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00