Specjalizacje roślin

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 20
Forma prezentacja, wystawa

Świat roślin jest różnorodny i bogaty. Można w nim wyodrębnić grupy roślin o odmiennych cechach anatomicznych, morfologicznych i fizjologicznych. Zróżnicowanie to wynika często z warunków fizycznych miejsca, w którym występują na kuli ziemskiej, tj. temperatury, nasłonecznienia, warunków wilgotnościowych, wysokości npm., zasobności gleby. Rośliny w swoim składzie chemicznym obfitują w wiele substancji chemicznych przydatnych ludziom do celów spożywczych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych. Czasem jedna roślina zaliczana jest jednocześnie do różnych grup.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Szklarnia ul. Heweliusza 22

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00