Godzina z Marlene Dietrich

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 30
Forma prezentacja, warsztaty, wykład

Zapraszam uczniów szkół ponadgimnazjalnych na interesujące spotkanie z Marleną Dietrich, bardzo ważną postacią niemieckiej kultury. W ramach warsztatów przybliżona zostanie sylwetka tej znanej pieśniarki, która w trudnym okresie nazizmu potrafiła przeciwstawić się reżimowi, co odbiło się na jej zawodowym życiu. Obok informacji dotyczących życia i twórczości Marleny Dietrich przybliżone zostaną w formie ciekawej zabawy również jej najbardziej znane pieśni.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Germańskiej, ul. Obitza 1, sala 107

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00