Przydatność bioindykatorów w ocenie jakości wód płynących

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Zapoznanie kursantów z ekologicznymi skutkami zanieczyszczenia wód oraz podstawowymi metodami oceny jakości środowiska na podstawie składu i stanu zbiorowisk organizmów wodnych. Nabytą wiedzę teoretyczną kursanci wykorzystają podczas ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych oceniając ekologiczny stan rzeki Łyny w pobliżu Brzezin Program: Wprowadzenie, s. 323. Prezentacja narzędzi służących do poboru bentosu i planktonu s. 323. Pobór prób bentosu i sestonu, rzeka Łyna, Zajęcia laboratoryjne – ocena stanu ekologicznego rzeki na podstawie pobranych prób bentosu i sestonu s. 323

Lokalizacja Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, ul. Oczapowskiego 5, sala 323 (zajęcia w terenie rzeka Łyna i rzeka Kortówka)

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00