Giełdowe Rekiny

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 25
Forma prezentacja, warsztaty

Każda osoba ma na co dzień do czynienia w mniejszym lub większym stopniu z gotówką. Zaczynając od zwykłych płatności za towar czy usługi poprzez wymianę różnego rodzaju walut obcych. Każda taka transakcja niesie ze sobą ryzyko, że środek płatniczy którym się posługujemy może być fałszywy. Nadmiar gotówki w naszym portfelu powinien zostać w odpowiedni sposób zainwestowany, gdyż pieniądz traci na wartości w długim terminie dzięki występowaniu inflacji. Wychodząc naprzeciwko tym problemom przygotowaliśmy spotkanie dotyczące ciekawych aspektów inwestowania oraz warsztaty, które mają na celu zbadanie skłonności do ryzyka w formie gry symulacyjnej. W drugiej części prezentacji przedstawimy zabezpieczenia głównych walut najczęściej używanych w obrocie (PLN, UDS, EUR, CHF, GBP) połączonej z warsztatami prezentującymi poszczególne zabezpieczenia w banknotach.

Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów i Bankowości, ul. Oczapowskiego 4, pracownia komputerowa 19

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00