Oceń skażenie naszego środowiska

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 24
Forma pokaz, prezentacja, wykład

1. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie wybranych roślin, testy biologiczne, wykrywanie jonów – pok. 218 2. Oznaczanie i ocena zawartości wybranych metali ciężkich w glebie pobranej przy ulicy Warszawskiej – pok. 209 3. Zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) – pok. 222, 227

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, ul. Oczapowskiego 8, sala 209, 218, 222, 227

Terminarz

 • 25 września

  • 09:00 - 10:00
   brak miejsc
  • 10:15 - 11:15
   brak miejsc
  • dostępnych miejsc: 2
  • 12:45 - 13:45
   brak miejsc