Sposoby oznaczania składników mineralnych w żywności

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma prezentacja, warsztaty

Składniki mineralne są niezbędne do życia człowieka. Zapewniają prawidłowy rozwój, mają duży wpływ na zdrowie. Składnikami mineralnymi nazywa się te składniki, które pozostają po spopieleniu w wysokiej temperaturze w postaci popiołu. Stanowią one 4% masy ciała i na tę ilość składa się 46 składników, a 30 z nich uważa się za niezbędne do życia. Składniki mineralne przyjmuje się prawie wyłącznie z pożywieniem, gdyż organizm człowieka nie ma możliwości ich wytwarzania. Pierwiastki w żywności można oznaczać metodą Spektrometrii Absorpcji Atomowej, przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury, po uprzednim przygotowaniu prób, tzw. mineralizacji.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sala 304

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00