Ile prawdy jest w prawdzie?

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 50
Forma warsztaty, wykład

Myślą przewodnią wykładu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie -skąd wiemy to co wiemy?, jakie są źródła naszego poznania i jak możemy je weryfikować?. W tym kontekście pojawia się zagadnienie prawdy i jej istnienia jako wartości obiektywnej. Poruszone też będzie, funkcjonujące na gruncie retoryki, rozróżnienie dobrej oraz złej argumentacji. Na tym tle przedstawione zostaną możliwe ujęcia prawdy, głównie w perspektywie filozoficznej i psychologicznej. Wskazać tu można koncepcję materialną, formalną, koherencyjną, utylitarną, większościową. Zasadniczym celem wykładu jest pokazanie głębszego i wielowymiarowego spojrzenia na prawdę jako zagadnienia przynależącego do teorii poznania, która jest bazą wszelkiej naukowej metodologii oraz wszelkiej racjonalnej dyskusji.

Lokalizacja Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Dybowskiego 11, Sala Błękitna

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00