Drobnoustroje są wśród nas

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 20
Forma warsztaty

Zadziwiający świat drobnoustrojów - pokaz bakterii i grzybów na podłożach hodowlanych i pod mikroskopem. Drobnoustroje są wokół nas - sprawdzenie ile bakterii i grzybów występuje na naszych rękach i w otaczającym powietrzu. Pokazanie korzystnych ( jogurty i kefiry, kiszone ogórki) i niekorzystnych (pleśnie i bakterie na produktach spożywczych) efektów działań drobnoustrojów. Pokazanie efektów artystycznych pierwszych impresjonistów na Ziemi – obrazów utworzonych w wyniku aktywności bakterii fotoautotroficznych. Zapoznanie z dwiema ścieżkami identyfikacji bakterii – na podstawie ich kształtów i specyficznych cech biochemicznych (enzymów) oraz składu powielonego DNA.

Lokalizacja Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, ul. Prawocheńskiego 1, sala 1

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00