Metody chromatografii gazowej w ocenie jakości i autentyczności lipidów

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 12
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty, wykład

Opis imprezy w formie promocyjno-reklamowej (max ¼ strony): Żywność dopuszczona do sprzedaży musi spełniać określone wymagania ze względu na to, że produkty dostępne w handlu muszą być bezpieczne dla zdrowia oraz mieć określony skład chemiczny. Wśród metod oceny jakości produktów spożywczych na uwagę zasługują techniki rozdziału a zwłaszcza chromatografia gazowa. Chromatografia gazowa jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, zarówno w przemyśle jak i w rozmaitych laboratoriach. Chromatografię gazową stosuje się w przemyśle spożywczym - do badania składu surowców i produktów żywnościowych oraz do wykrywania zafałszowań żywności, kryminalistyce - do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń, a także kontroli antydopingowej - do wykrywania niedozwolonych substancji w krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców. Zaletą chromatografii gazowej jest możliwość użycia bardzo niewielkiej ilości analizowanej substancji - od 0,01 µl do maksymalnie 100 µl.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sale 107, 300, 309, 311

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00