Wiem co jem - ziemniaczany duet: czipsy i frytki

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 16
Forma warsztaty

Uczestnicy biorący udział w zajęciach zapoznani zostaną z problematyką ciemnienia ziemniaka i czynnikami które to ciemnienie wywołują. Zagadnienie zostanie omówione w oparciu o analizuję ciemnienie miąższu bulw surowych oraz produktów smażonych - chipsów i frytek. Każda osoba dokona oceny w skali 9-cio stopniowej używając do tego celu barwnych wzorców - tablic duńskich. Ocenę przeprowadzimy na bulwach surowych po 10 minutach oraz po 1 godzinie od przekrojenia. Wskażemy na mechanizmy ciemnienia - ciemnienie enzymatyczne i nieenzymatyczne. Uczniowie dokonają oceny właściwości konsumpcyjnych, które będzie połączone z degustacją usmażonych chipsów i frytek. Wszystkie wyniki zapiszemy w pliku MS Excel, policzone zostaną średnie ocen i na ich podstawie Uczestnicy dokonają podsumowania badań, formułując wnioski. Wyniki badań zostaną przekazane uczestnikom w formie wydruków komputerowych. Pod koniec zajęć każdy otrzyma certyfikat informujący o udziale w warsztatach.

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Chemii Środowiska, Plac Łódzki 4, sala 2

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00