Wędrówki zwierząt – warsztaty ornitologiczno-hydrobiologiczne

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 19
Forma warsztaty

Wśród wielu migracji wędrówki ptaków są najbardziej spektakularne i najłatwiejsze do obserwowania. W okresie wędrówki wiosennej i jesiennej zbiorniki wodne zapewniają ptakom wodno-błotnym miejsce odpoczynku i żerowania, co sprzyja powstawaniu dużych różnorodnych gatunkowo stad. W zbiornikach takich występuje także cenna i bogata fauna drobnych organizmów wodnych. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników ze zgrupowaniami ptaków wodno-błotnych w okresie przelotu jesiennego oraz z fauną bezkręgowców wodnych stanowiących ich bazę pokarmową. Uczestnicy zapoznają się ze sprzętem i terenowymi metodami pracy hydrobiologa oraz ornitologa, a także będą mogli zastosować je w praktyce.Proponujemy wyjazd do rezerwatu przyrody „Kwiecewo” – jednego z najważniejszych miejsc koncentracji ptaków w okresie wędrówki jesiennej na Warmii. Rezerwat przyrody „Kwiecewo” położony jest w gminie Świątki, ok. 6 km na południowy zachód od Dobrego Miasta. W okresie wędrówek obserwowano na tym terenie 58 gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym 19 gatunków ptaków blaszkodziobych oraz 15 gatunków ptaków siewkowych.

Lokalizacja zbiórka przed wyjazdem - plac Cieszyński, obok Rektoratu

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00