Ptaki - mieszkańcy naszych miast

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 25
Forma konkurs, prezentacja, warsztaty, wykład

Wykład i prezentacja: Miasto jako kompleks środowisk miejskich – warunki siedliskowe, klimatyczne; wybrane gatunki ptaków lęgowych różnych środowisk miejskich – ich cechy morfologiczne, miejsce gniazdowania, stopień osiadłości, sposób odżywiania, zagrożenia i formy ochrony; wpływ miasta na zmiany w występowaniu awifauny: zasiedlanie terenów miejskich (gatunki synurbijne), gatunki ustępujące oraz zimowanie. Warsztaty: wykonanie szkicu oraz opisu części ciała i upierzenia obserwowanego gatunku (fotografia, model); prezentacja głosów ptaków i nauka rozpoznawania gatunków po głosach. Konkurs: rozpoznanie 10 gatunków ptaków na podstawie fotografii, głosu lub opisu zachowań (dyplomy i nagrody książkowe dla zwycięzców).

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 31

Terminarz

 • 25 września

 • 26 września

  • 09:00 - 11:15
   brak miejsc
  • 11:30 - 13:45
   brak miejsc
  • 14:00 - 16:15
   brak miejsc
 • 27 września

  • 09:00 - 11:15
   brak miejsc
  • 11:30 - 13:45
   brak miejsc
  • dostępnych miejsc: 25