Kobiety na traktory czy Kinder, Küche, Kirche? O pozycji kobiety w systemach totalitarnych

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 120
Forma prezentacja, wykład

Niemal cały XX wiek w Europie stał pod znakiem dwóch totalitaryzmów: faszyzmu i komunizmu. Inżynieria społeczna na wielką skalę, sterowanie wielkimi masami i absolutna kontrola nad wszystkimi sferami życia jednostek to wyróżniki obu systemów. Faszyzm i komunizm opierały się na fundamencie ideologii, które szczegółowo regulowały także relacje w rodzinie, a w niej pozycje kobiety i mężczyzny. W swoim wystąpieniu pokażemy, jakie role sternicy Związku Radzieckiego i III Rzeszy przewidzieli dla kobiet, jakie podobieństwa i różnice można odnaleźć w zadaniach stawianych przed nimi. Odpowiemy także na pytanie, czy były one w praktyce tak różne, jak wynikałoby to z haseł zacytowanych w tytule wykładu.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 37

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00