Czy język polski i niemiecki myślą leksykalnie tak samo?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 26
Forma warsztaty

Na wykładzie połączonym z elementem warsztatów uczniowie dowiedzą się, czy język niemiecki i polski tak samo zapatrują się na świat, czy tak samo ten świat postrzegają i leksykalnie go opisują oraz na czym mogą polegać różnice w „myśleniu” i opisywaniu świata w tych dwóch językach. Celem tego referatu z elementami konwersatorium jest pobudzenie uczących się języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania do refleksji nad tym, jak należy uczyć się słownictwa obcojęzycznego i na co w trakcie tego uczenia się należy zwracać uwagę, żeby nie popełniać błędów leksykalnych, szczególnie tych wynikających z interferencji (kalki językowej). Rozważania te będą się koncentrować tylko na słownictwie, tj. na pojedynczych wyrazach i wyrażeniach. W trakcie zajęć uczniowie mogą również poszerzyć swój zasób słownictwa niemieckojęzycznego.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 107

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00