Wörter der Geschichte - Geschichte in Wörtern. Wpływ wydarzeń historycznych na powsta(wa)nie nowych słów

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 26
Forma warsztaty

Uczestnicy zajęć warsztatowych (osoby znające język niemiecki na poziomie B1) poznają wpływ konkretnych wydarzeń historycznych, ale również społecznych i kulturowych na powstawanie nowych pojęć i słów. W trakcie zajęć uczniowie poznają słówka, które powstały dla określenia konkretnych wydarzeń politycznych, społecznych lub kulturowych mających miejsce w Niemczech na przestrzeni ostatnich 100 lat. Z drugiej zaś strony skonfrontują się z wyrazami, których jeszcze nie znają lub których element kulturowy (historyczny) jest im nieznany. W trakcie tych zajęć uczniowie będą z jednej strony aktywni językowo (będą stawiali hipotezy, wymyślali znaczenie słów, rywalizowali w podgrupach), z drugiej zaś strony uzupełnią swoją wiedzę historyczną, która zawiera się również w poszczególnych jednostkach leksykalnych

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Germańskiej, ul. Obitza 1, sala 107

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00