Ludzie jako zwierzęta? Zwierzęta jako ludzie? Określenia człowieka w języku polskim i niemieckim z wykorzystaniem nazw zwierząt

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 26
Forma warsztaty

Zajęcia te mają a na celu pokazanie uczącym się języka niemieckiego, do jakich określeń człowieka wykorzystywane są nazwy zwierząt. Zajęcia koncentrują się z jednej strony na niemieckich frazeologizmach porównawczych, z drugiej zaś na wyrazach złożonych opisujących różne typy i cechy ludzi. Wychodząc od wiedzy w języku polskim zastanowimy się, czy wykorzystujemy nazw zwierząt tylko jako przekleństw? A może wykorzystujemy nazwy zwierząt w innym celu, np. do pieszczotliwych określeń bliskich nam osób? W trakcie tych zajęć uczniowie będą musieli odwoływać się do swojej wiedzy frazeologicznej z języka polskiego, stawiać hipotezy odnoszące się do języka niemieckiego. Z zajęć uczniowie wyjdą nie tylko z większą świadomością językową, ale również z poszerzonym słownictwem niemieckojęzycznym.

Lokalizacja Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Kurta Obitza 1, sala 104

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00