Czy języki polski i niemiecki tak samo postrzegają i opisują kolory?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 26
Forma warsztaty

Niniejsze zajęcia skierowane do uczniów uczących się języka niemieckiego co najmniej rok (granica górna nie istnieje) mają na celu skłonienie ich do refleksji na temat leksykalnego opisu świata. Zastanowimy się, czy język polski i niemiecki tymi samymi kolorami opisują różne cechy, rzeczy, zjawiska i emocje. Spróbujemy uchwycić z jednej strony podobieństwa między tymi obydwoma językami. Z drugiej zaś zobaczymy, jak język niemiecki wykorzystuje określenia kolorów w różnych związkach frazeologicznych. Na zajęciach tych uczniom przekazana zostanie nowa wiedza językowa, ale jednocześnie wymagana będzie ich aktywność w rozwiązywaniu „zagadek” frazeologicznych

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Kurta Obitza, sala 104

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00