"Du bist, was du isst", czyli zdrowe odżywianie ... po niemiecku ;)

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 26
Forma warsztaty

Warsztaty adresowane do dzieci umiejących dobrze czytać i pisać. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z nazwami wybranych artykułów spożywczych w języku niemieckim oraz wzbudzenie zainteresowania nie tylko problematyką zdrowego odżywiania, lecz także nauką języka niemieckiego jako najczęściej używanego języka ojczystego w Europie (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Planowane formy pracy: edukacyjne zabawy językowe, praca z filmem, rozwiązywanie zadań językowych, tworzenie gier, komiksów lub plakatów. Dodatkowo: słodki poczęstunek i niespodzianki

Lokalizacja Studium Języków Obcych, al. Obrońców Tobruku 3, sala 108

Terminarz

  • 26 września

    • 11:30 - 13:00
      brak miejsc