Gute Reise! - podróże małe i duże

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 26
Forma warsztaty

Warsztaty adresowane do dzieci umiejących już dobrze czytać i pisać. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z nazwami środków lokomocji w języku niemieckim, przedstawienie walorów turystycznych i krajoznawczych krajów niemieckojęzycznych oraz wzbudzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego jako najczęściej używanego języka ojczystego w Europie (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Planowane formy pracy: edukacyjne zabawy językowe, praca z filmem, rozwiązywanie zadań językowych; tworzenie gier, komiksów lub plakatów. Dodatkowo: słodki poczęstunek i niespodzianki

Lokalizacja Studium Języków Obcych, al. Obrońców Tobruku 3, sala 108

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00