Jak działa łowca smogu – prezentacja mobilnego laboratorium monitoringu środowiska MobiLAB

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc -
Forma wystawa

Odpowiednia czystość powietrza odgrywa ważną rolę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Zanieczyszczone powietrze na terenach miejskich jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na skrócenie naszego życia. W Europie, z tego powodu, przedwcześnie umiera około pół miliona ludzi rocznie. Największy udział mają w tym względzie: pył drobny i bardzo drobny (tzw. PM10 i PM2.5 wraz z zawartym rakotwórczym benzo[a]pirenem), ditlenek azotu (NO2) oraz ozon troposferyczny (O3). W ostatnim czasie, media dużo uwagi poświęcały zjawisku tzw. smogu (smogu zimowego), który polega na nagłym i znacznym pogorszeniu jakości powietrza, zwłaszcza na terenach miejskich. Czy wiesz, że podczas występowania smogu człowiek wdycha nawet 50 miliardów mikroskopijnych cząstek szkodliwego pyłu na godzinę? Większość z bardzo drobnych cząstek już nie wydostaje się z płuc i organizm z tego powodu choruje na szereg schorzeń. Co można zrobić, aby zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza? Jak badać smog? Jak monitorować poziom szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu? Tego wszystkiego dowiesz się na naszym stoisku "pod chmurką", gdzie zaprezentujemy mobilne laboratorium do badania jakości powietrza. Aparatura zamontowana jest na samochodzie terenowym. Będzie można zobaczyć jak działa superczuła aparatura do pomiarów zanieczyszczeń powietrza (Airpointer), która wykrywa nawet 1 cząsteczkę tlenku azotu (szkodliwego gazu) przypadającą na miliard (!) cząsteczek powietrza oraz jedną miliardową część grama pyłu występującego w każdym litrze powietrza.

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Prawocheńskiego - parking między budynkami nr 17 a nr 15

Terminarz

 • 25 września

  • 10:00 - 14:15
   bez limitu miejsc
 • 26 września

  • 15:00 - 19:15
   bez limitu miejsc
 • 27 września

  • 15:00 - 19:15
   bez limitu miejsc

Wstęp wolny. Rezerwacja miejsc nie jest wymagana.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.