”Chromatogram? – sprawdź to sam”, czyli ABC chromatografii w aspekcie wykrywania ciekawych substancji w żywności

Przedział wiekowy 4-7
Limit miejsc 12
Forma prezentacja

Chromatografia jest nauką znaną od przeszło stu lat. Powstała dzięki badaniom, jakie na Uniwersytecie Warszawskim prowadził rosyjski botanik Michaił Siemionowicz Cwiet (ros. Михаил Семëнович Цвет). Jemu pierwszemu na świecie udało się przeprowadzić rozdzielanie barwników roślin zielonych w kolumnie upakowanej kredą. Zastosowanie chromatografii w analityce chemicznej polega na separacji jednorodnej mieszaniny substancji na proste składniki, jak również umożliwia analizę ilościową. Wykorzystywanie różnych faz ruchomych i nieruchomych, oraz odmiennych, co do fizykochemicznej natury, oddziaływań powodujących rozdział chromatograficzny, doprowadziło do powstania wielu różnych technik chromatograficznych. Warto dowiedzieć się o chromatografii, bowiem jest to jedna z najprężniej rozwijających się technik analitycznych, także w analizie żywności. Niemal we wszystkich laboratoriach na świecie chromatograf jest głównym narzędziem pracy. Jego pomoc jest nieoceniona podczas działań w laboratorium kryminalistycznym (wykrywanie fałszerstw), w laboratoriach farmaceutycznych, ale także w laboratoriach przemysłu spożywczego i jednostkach kontrolujących żywność (analiza żywności, badanie autentyczności i zafałszowań żywności itp.). Do przeprowadzenia analizy metodą chromatograficzną nie jest wcale potrzebna skomplikowana specjalistyczna aparatura. W zupełności wystarczą przedmioty i odczynniki z naszego otoczenia, a osiągnięte wyniki zaskoczą wielu eksperymentatorów. Uczestnicy prezentacji będą mieć możliwość zapoznania się z „sercem chromatograficznego obiegu” oraz innymi modułami chromatografu gazowego i cieczowego oraz spektrometrem mas. Z A P R A S Z A M Y!

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul Heweliusza 6, sale 201, 202, 206

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00