„ Poznaj glebę i jej tajemnice”

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 15
Forma konkurs, pokaz, warsztaty, wykład, wystawa

Co to jest gleba, jak powstaje, jak to się dzieje, że mamy różne gleby, co powoduje, że gleba zmienia się czasie, czy gleba jest niezbędna w życiu każdego człowieka, co jest ważne w składzie gleby, co decyduje o tym, że gleba jest źródłem życia dla innych organizmów?. W jaki sposób gleba zapewnia życie dla człowieka i bogatej fauny i flory otaczającej go. Czy gleba może mieć wpływ na klimat?. Prezentacja przekrojów różnych gleb i skał z których się tworzą gleby (torfów wysokich, przejściowych, niskich, gytii, mułów, murszy torfowych oraz gytiowych, iłów, glinów, piasków, żwirów). Prezentacja sprzętu laboratoryjnego do oznaczania właściwości gleb. Pokaz w terenie możliwości wykorzystania gleb mineralnych i organicznych przez człowieka (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym). Miejsce pokazu – tereny młodoglacjalne okolic Olsztyna (Kortowa). Podczas warsztatów terenowych przewidziany jest pokaz oznaczania odczynu gleby i określenie barwy poziomów genetycznych gleb.

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Plac Łódzki 3, blok 40 (I p), sala 118

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00