Mokradła - cud natury, ich rola w krajobrazie i życiu człowieka

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 15
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty, wycieczka

Prezentacja charakterystycznych utworów organicznych (torfów wysokich, przejściowych i niskich, gytii, mułów, murszy torfowych i gytiowych) i utworów mineralnych, występujących w glebach położonych na obszarach młodoglajalnych. Pokaz profili głównych typów gleb Polski. Prezentacja multimedialna, dotycząca roli gleb hydrogenicznych w środowisku (pokaz walorów przyrodniczych gleb organicznych). Przedstawienie możliwości gospodarczego wykorzystania gleb mineralnych i organicznych (pokaz gleb na terenach młodoglacjalnych okolic Kortowa. Podczas warsztatów terenowych przewidziany jest pokaz oznaczania odczynu gleby i określenie barwy poziomów genetycznych gleb.

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Plac Łódzki 3, blok 40 (I p), sala 118

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00