Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako przykład XX-wiecznego totalitaryzmu

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 100
Forma wykład

Wykład ma na celu zilustrowanie na przykładzie twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919-2000), jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, mechanizmu działania sowieckiego totalitaryzmu. Temat ten uczynił pisarz jednym z najważniejszych i stawiał go zawsze w centrum swoich zainteresowań, gdyż sam był uczestnikiem eksodusu, który zgotował milionom ludzi Józef Stalin. Od marca 1940 roku do lutego 1942 Herling-Grudziński był więźniem łagru sowieckiego w Jercewie. Świadectwem jego przeżyć jest autobiograficzna powieść Inny świat, którą uznać można za jedno z najdoskonalszych przedstawień gehenny życia w totalitarnej rzeczywistości. Treścią wykładu będzie analiza postawy bohaterów przedstawionych w powieści i form ich zniewolenia przez łagier.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 37

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00