Projektowanie wartości przyszłości (warsztat aksjologiczny)

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 50
Forma warsztaty, wykład

 Warsztat jest poświęcony projektowaniu wartości, które w wyobrażeniu uczestników warsztatów, będą miały w przyszłości decydujące znaczenie w zrozumieniu zjawisk i procesów, z jakim będziemy mieć do czynienia. 

Pierwsza część zajęć będzie miała formę krótkiego wykładu wprowadzającego w problematykę wartości, ich rodzajów i znaczenia.
W drugiej, głównej części zajęć, wykorzystując metodę Design Thinking oraz techniki kreatywnego myślenia,
w zespołach wspólnie zaprojektujemy wartości, zbudujemy ich prototypy oraz spróbujemy je przetestować. Warsztat zakończy się prezentacją osiągnięć każdego z zespołów.
Każdemu z zespołów zapewniamy opiekę moderatora. Warsztaty dedykujemy uczniom szkół średnich.

Lokalizacja Centrum Nauk Humanistycznych, hol w narożniku II piętra

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 10 września 2020, godz 10:00