Rośliny do stymulacji zmysłów

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma prezentacja, wycieczka, wystawa
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Do stymulacji zmysłów (dotyk, smak, słuch, wzrok, węch ) możemy wykorzystać rośliny rosnące w ogrodzie. Powstaje coraz więcej ogrodów specjalnych gdzie dobierane są gatunki roślin do stymulacji zmysłów. Podczas warsztatów zostaną omówione gatunki roślin przeznaczone do stymulacji zmysłów.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz