"SmartCity", czyli stwórz własną mapę Olsztyna

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 100
Forma warsztaty
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Czym jest "SmartCity" oraz system informacji geograficznej (GIS) i jaką rolę odgrywają w naszym życiu? W ramach warsztatów uczestnicy poznają tajniki tworzenia map oraz samodzielnie wykonają wizualizacje wybranych fragmentów Olsztyna. Po zakończonych zajęciach autorzy wygenerują swoje mapy gotowe do wydruku.

Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem zajęć powinien założyć konto (darmowe) na platformie ArcGIS Online pod adresem: https://www.arcgis.com/index.html 

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz