Zmiany architektoniczne Olsztyna

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Zajęcia mają na celu ukazanie przemian architektonicznych Olsztyna i jego historii. Uczestnicy dowiedzą się jak zmieniało się miasto i jego granice na przestrzeni XIX i XX wieku, jak wydarzenia ostatniego stulecia wpłynęły na rozwój miasta i losy jego mieszkańców. W celu utrwalenia wiedzy uczestnicy będą pracować z mapami magnetycznymi (historycznymi i współczesnymi) oraz ze zdjęciami Olsztyna z zasobu APO.

Lokalizacja Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, Olsztyn

Terminarz