Dziecko u logopedy - konsultacje w gabinecie logopedycznym UWM!

Przedział wiekowy 4-7
Limit miejsc 1
Forma konsultacje
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Opóźnienia, zakłócenia, zaburzenia rozwoju mowy .... Jeśli nie jesteś pewien, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo, zapraszamy na konsultacje do gabinetu logopedycznego UWM. Oferujemy profesjonalną diagnozę poziomu rozwoju językowego dzieci przedszkolnych oraz wskazówki z zakresu profilaktyki logopedycznej udzielane przez doświadczonego logopedę.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, gabinet logopedyczny sala 263

Terminarz

  • 24 września